UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍCH A VÝKOPOVÝCH ODPADŮ

Stavebním firmám i soukromým osobám nabízíme ukládku zemin, uložení výkopových odpadů a stavební sutě včetně její ekologické likvidace.


  • Uložení a likvidace stavebního odpadu.
  • Odvoz stavební sutě na terénní úpravy.
pískovna

Ukládka zemin a stavební sutě

Společnost KOBRA Údlice provádí ukládku zemin, stavební sutě a výkopových odpadů. Součástí našich služeb je ekologická likvidace a recyklace demoličního odpadu včetně produkce materiálů na revitalizaci krajiny a průmyslových oblastí.

Nabízíme:

  • uložení stavební sutě a zeminy
  • recyklaci demoličních odpadů
  • ekologickou likvidaci stavebních odpadů

V případě potřeby je mezi skládkou a dodavatelem odpadu uzavřena smlouva na odběr a likvidaci materiálu. Zajímá vás ceník skládkování stavebních a výkopových odpadů? Napište nám přes kontaktní formulář!

Odvoz stavební sutě na terénní úpravy

Potřebujete odvézt demoliční odpad ze stavby? Kontaktujte nás! Součástí našich služeb je odvoz odpadu a jeho uložení, případně ekologická recyklace. Odvoz stavební sutě na terénní úpravy realizujeme vlastními nákladními automobily s přepravními kontejnery. Dopravu demoličního odpadu zajišťujeme v okresech Most a Chomutov, ale i ze vzdálenějších lokalit. Součástí našich služeb je také dovoz všech nabízených produktů.

Využijte ukládku výkopových a stavebních odpadů

Potřebujete uložit stavební odpad? Hledáte dodavatele stavebního recyklátu? Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář. Zařízení  KOBRA Údlice je pro vás otevřena každý všední den.

Skládka KOBRA Údlice – ukládka stavebního odpadu.

Ukládání stavebních a výkopových odpadů

kategorie číslo odpadu název odpadu
O 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
O 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
O 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
O 01 04 09 Odpadní písek a jíl z fyz. zpracování nerostů
O 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal (drcený beton, suchý)
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
O 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
673cba12bddda8f3dde054a629c86a76.jpg

5870fadbb6b937dff9b79a5235670fae.jpg

ff9f52a0d6980c68873947c098344fc7.jpg

1c5cc160c036ca19b13dc1702ede16a5.jpg