TĚŽBA PÍSKU A PRODUKCE DRCENÉHO KAMENIVA V PÍSKOVNĚ ÚDLICE

Společnost KOBRA Údlice provádí těžbu písku a drceného kameniva. Využijte výhodný prodej písku a drceného kameniva pro stavební účely. Kvalita pískového ložiska nám umožňuje produkci zásypového písku.

  • Kvalitní podsypový písek.
  • Vlastní těžba a doprava písku.
pískovna

Prodej podsypového písku

Pískovna na katastru obce Údlice je tvořena ložisky s jílovitými písky, písčitými jíly a jíly. Těžba písku a kameniva je proto převážně zaměřena na podsypové písky.

Pískovna KOBRA Údlice nabízí:

  • drcené kamenivo
  • zásypový písek
  • betonářský písek

Využijte také našich dalších služeb, kterými jsou prodej substrátů, uložení odpadů a recyklace stavebních odpadů.

 

Objednejte si písek a kamenivo z pískovny KOBRA Údlice

Písek a drcené kamenivo dodáváme velkoodběratelům, betonárkám a stavebním firmám i maloodběratelům. Po domluvě je možná také doprava písku na požadované místo určení. Pro výpočet celkové ceny je rozhodující frakce písku či drceného kameniva a odebraná hmotnost.

Přejete si ověřit dostupnost požadované kvality písku? Zajímá vás cena písku a drceného kameniva? Kontaktujte nás!

Vzácná třetihorní lokalita

Pískovna KOBRA Údlice se nachází přibližně 1 km východně od obce Údlice nedaleko měst Chomutov a Most. Historie pískovny se datuje do druhé poloviny 18. století. V pískovně se vyskytuje více než 70 druhů zkamenělých stromů a vrstvy s bohatou třetihorní florou.

Těžba písku probíhá v lokalitě podle schválených postupů a rekultivačních plánů. Historicky cenné zkameněliny jsou uchovávány a slouží jako základ pro budoucí obecní expozici třetihorních nálezů. Po vytěžení pískovny vznikne na místě přírodní naučná stezka s názvem Údlice – Brána do třetihor.

Pískovna KOBRA Údlice - těžba a prodej písku, kameniva.

57bf5952c796f812e7b6b639f0f35afc.jpg

4c0cca7a076395bf34f9e2be680d63b3.jpg

51f2ffd4a320a0b247ed0c0bc8051dc0.jpg

ed72f3c206e6f7ac9b4f482536dd33df.jpg

b8783f823088b4293a00a18759341691.jpg

004662f85bb0a351d2c06c1514f2cffd.jpg

6ece9e7612e17980edb2630ed3cf199d.jpg

fa683c89d1ed33dc78f612917d215c32.jpg

31653804ff6c13f4bcc0d1b0c811dd10.jpg