RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ

KOBRA Údlice s.r.o. provádí recyklaci stavebního odpadu. Opětovné využití recyklovaného stavebního materiálu šetří životní prostředí, nerozšiřuje stávající skládky a snižuje náklady nové výstavby. Využijte skládku stavebního odpadu nebo výhodnou možnost nákupu stavebního recyklátu.

 • Opětovné použití stavebního materiálu.
 • Výhodné ceny recyklátu.
recyklace odpadu

Produkce recyklátu ze stavebních odpadů

Stavební a demoliční odpady tvoří až 40 % z celkového objemu odpadů vyprodukovaných v České republice. Jejich recyklace přináší možnost opětovného využití. K recyklaci využíváme drcení. Nabízíme drcené živice a betony s frakcí 0-32, 32-63 a 0-63 mm.

Betonový a živičný recyklát nachází širokou možnost uplatnění při stavebních pracích. Je využíván pro obsypy vodovodů a kabelů, na zpevnění chodníků a slouží jako drenážní lože.

Použití stavebního recyklátu

 • obsypy vodovodů, kabelů
 • výsypy výkopů
 • zpevnění chodníků a příjezdových komunikací
 • a další

Na přání dodáme jakékoliv množství stavebního recyklátu. Stavební recyklát rozvážíme v okresech Chomutov, Most a okolí. Zajímá vás cena recyklátu? Kontaktujte nás!

Výhody stavebního recyklátu

Hlavním přínosem ukládky a recyklace stavebního odpadu je ekologická likvidace a především opětovné využití ve stavebnictví. Díky systému recyklace lze stavební odpad opětovně plnohodnotně využít. Tím zároveň dochází k snižování závislosti na těžbě surovin. Stavební recyklát zároveň disponuje nižší cenou než původní těžené suroviny.

Jaký odpad nemůžeme recyklovat?

Skládka KOBRA Údlice přijímá stavební odpady na základě rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje. Ne všechny odpady jsou ale vhodné k recyklaci. Například ukládka odpadů z cihel nesmí obsahovat směs jiných materiálů v podobě skla, plastu, papíru, zbytky z keramiky a dalších materiálů. Seznam přijímaných odpadů naleznete v tabulce.

Na uložení a ekologickou likvidaci stavebního odpadu vždy vystavíme doklad o převzetí a potvrzení o likvidaci stavební sutě. Nabízíme také možnost skladování zeminy.

Co je považováno za stavební odpad?

 • beton
 • železobeton
 • cihly
 • zemina
 • asfaltové živice
 • měděné a hliníkové vodiče
 • a další

Získejte stavební recyklát za výhodné ceny

Přejete si uložit stavební odpad k ekologické likvidaci? Hledáte prodej stavebního recyklátu? Napište nám přes kontaktní formulář! Kromě recyklace stavební sutě nabízíme prodej kvalitního kompostu a těžbu písku.

KOBRA Údlice – ekologická recyklace stavebního odpadu.

Ukládání zeminy recyklace

Na základě rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje může KOBRA Údlice s.r.o. přijímat některé stavební odpady viz. seznam přijímaných odpadů. Některé z těchto odpadů se dále recyklují, a tak vznikají kvalitní drcené živice a betony které se následně prodávají.

 

materiál frakce
drcená živice 0-32,0-63,32-63 mm
drcený beton

0-32,0-63,32-63 mm

Odběr nad 100t je potřeba domluvit nejméně 2 dny předem.