Ceník

Kompletní ceník je ke stažení ve spodní části stránky !!!

Ukládání stavebních a výkopových odpadů

kázev odpadu kategorie číslo odpadu
Odpady z těžby nerudných nerostů O 01 01 02
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a
01 03 05
O 01 03 06
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O 01 04 08
Odpadní písek a jíl z fyz. zpracování nerostů O 01 04 09
Odpadní beton a betonový kal (drcený beton, suchý) O 10 13 14
Beton
O 17 01 01
Cihly O 17 01 02
Tašky a keramické výrobky O 17 01 03
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
R 17 03 02
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 17 05 04
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 17 05 06
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 17 08 02

 

Příjem BIO

kázev odpadukategoriečíslo odpadu
Biologicky rozložitelný odpad a) listí, tráva, shrabky
O20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad b) větve, kulatiny
O20 02 01
Zvířecí trus, moč, hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vznikuO02 01 06
Ostatní odpadyviz. seznam přijímaných odpadů

 

Prodej materiálu

materiál jednotka/frakce katalogové
číslo
Písek zásypový0-2 mmP0011
Kamenivo drcené, prané 0/40-4 mmP0016
Kamenivo drcené, prané 4/84-8 mmP0017
Kamenivo drcené, prané 8/168-16 mmP0018
Kamenivo drcené, prané 16/2216-22 mmP0019
Kamenivo drcené 0/320-32 mmP0028
Kamenivo hrubé 32/6332-63 mmP0026
Drcená živice 0-63 mm P0021
Drcený beton

0-32, 0-63, 32-63 mm

P0022

 

Prodej kompostu a substrátu

materiál
Kompost Ultra KOB-1
(vysoce kvalitní organické hnojivo, dvojnásobné živiny)
Kompost Standard KOB-2
(kvalitní organické hnojivo)
Zemina zahradní tříděná
Trávníkový substrát
Mulčovací kůra

Cena za m3 je pouze orientační. Volně ložené materiály se prodávají v tunách.

Odběr nad 100 t je potřeba domluvit nejméně 2 dny předem.

Služby

Kontejnerové auto IVECO Eurocargo (nosnost 9 tun 8-15m3)
Kontejnerové auto Volvo + přívěs (nosnost 11/26 tun 30/60m3)
TATRA 815-2 - sklápěč (nosnost 16 t/25m3)
Pronájem nakladače Volvo L60 se strojníkem
Pronájem kontejneru (síťový, vanový, objem 8-30 m3)
Přistavení kontejneru

 

- Nakládka je pouze do 15:00 hod.

- Poslední příjem odpadu je možný pouze do 15:20 hod.