UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍCH A VÝKOPOVÝCH ODPADŮ

Stavebním firmám i soukromým osobám nabízíme skládkování zemin, uložení výkopových odpadů a stavební sutě včetně její ekologické likvidace. Využijte skládku zemin a stavebních odpadů KOBRA Údlice.

  • Uložení a likvidace stavebního odpadu.
  • Odvoz stavební sutě na skládku.
pískovna

Skládkování zemin a stavební sutě

Společnost KOBRA Údlice provádí skládkování zemin, stavební sutě a výkopových odpadů. Součástí našich služeb je ekologická likvidace a recyklace demoličního odpadu včetně produkce materiálů na revitalizaci krajiny a průmyslových oblastí.

Nabízíme:

  • uložení stavební sutě a zeminy
  • recyklaci demoličních odpadů
  • ekologickou likvidaci stavebních odpadů

V případě potřeby je mezi skládkou a dodavatelem odpadu uzavřena smlouva na odběr a likvidaci materiálu. Zajímá vás ceník skládkování stavebních a výkopových odpadů? Napište nám přes kontaktní formulář!

Odvoz stavební sutě na skládku

Potřebujete odvézt demoliční odpad ze stavby? Kontaktujte nás! Součástí našich služeb je odvoz opadu na skládku a jeho uložení, případně ekologická recyklace. Odvoz stavební sutě na skládku realizujeme vlastními nákladními automobily s přepravními kontejnery. Dopravu demoličního odpadu zajišťujeme v okresech Most a Chomutov, ale i ze vzdálenějších lokalit. Součástí našich služeb je také dovoz všech nabízených produktů.

Využijte skládkování výkopových a stavebních odpadů

Potřebujete uložit na skládku stavební odpad? Hledáte dodavatele stavebního recyklátu? Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář. Skládka KOBRA Údlice je pro vás otevřena každý všední den.

Skládka KOBRA Údlice – ukládka stavebního odpadu.

Ukládání stavebních a výkopových odpadů

kategorie číslo odpadu název odpadu
O 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
O 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
O 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
O 01 04 09 Odpadní písek a jíl z fyz. zpracování nerostů
O 10 13 14 Odpadní beton a betonový kal (drcený beton, suchý)
O 17 01 01 Beton - kry do 50cm
O 17 01 01 Beton - kry nad 50cm
O 17 01 02 Cihly
O 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
R 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - do 50 cm
R 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - nad 50 cm
O 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
O 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
O 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

Soubory ke stažení

673cba12bddda8f3dde054a629c86a76.jpg

5870fadbb6b937dff9b79a5235670fae.jpg

ff9f52a0d6980c68873947c098344fc7.jpg

1c5cc160c036ca19b13dc1702ede16a5.jpg