JEDNA Z NEJMODERNĚJŠÍCH KOMPOSTÁREN VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Kompostárna společnosti KOBRA Údlice patří mezi nejmodernější zařízení na zpracování biologicky rozložitelných surovin ve střední Evropě. Vyrábíme živý kompost nejvyšší kvality, který až dvojnásobně převyšuje standardní komposty a pěstitelské substráty. Jako jediná kompostárna v České republice provádíme hygienizaci kompostu neboli zbavení patogenu a klíčivosti semen.

 • Nejkvalitnější kompost na trhu.
 • Substráty pro pěstování plodin i rekultivaci krajiny.
kompostárna

Vyrábíme kompost nejvyšší kvality

Kompost společnosti KOBRA Údlice s.r.o. patří mezi nejkvalitnější komposty. Produkovaná zemina disponuje vyšším obsahem organických látek a dusíku. Kromě kompostu vyrábíme také zahradnický substrát a materiál pro terénní úpravy a rekultivace krajiny. Tyto organické substráty vynikají univerzálním použitím a vysokým obsahem živin, díky kterým nahrazují průmyslová hnojiva.

Výhody kompostu:

 • regeneruje a vyživuje půdu
 • redukuje choroby rostlin a škůdce
 • usnadňuje zpracování půdy
 • zvyšuje vodní jímavost a retenční kapacitu
 • zkypřuje utužené a těžké půdy
 • omezuje kyselost zeminy a stabilizuje hodnotu pH
 • snižuje vodní erozi
 • zabraňuje vysychání

Přijímáme biologicky rozložitelný odpad

V kompostárně KOBRA Údlice zpracováváme širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů. Nejčastěji operujeme v okresech Chomutov a Most, ale problémem není ani vzdálenější lokalita.

Přijímáme bioodpad:

 • dřevní odpad - piliny, odřezky, kůru, štěpku, větve z prořezů
 • posekanou trávu a listí
 • hnůj - koňský, drůbeží, kravský
 • kaly z ČOV
 • výkopovou zeminu, ornici, spraš
 • odpady ze zemědělské výroby

Kromě likvidace bioodopadu nabízíme ukládku stavebních odpadů a recyklaci stavební suti.

Produktová nabídka kompostu, zahradnických substrátů a zeminy

Kromě vlastního kompostu nejvyšší kvality vyrábíme zahradnický substrát a materiál pro terénní úpravy a rekultivace krajiny. S ohledem na vysokou kvalitu lze náš kompost využívat v polovičních dávkách ve srovnání s běžnými komposty. Pro zemědělce nabízíme nadstandardní službu, kdy na základě rozboru půdy a pěstovaných plodin vyrobíme speciální kompostové substráty obohacené o požadované prvky.

Kompost Ultra a Standard

Vysoce kvalitní organické hnojivo je určené především pro zemědělské účely a k přihnojování všech zemědělských plodin. Kompost Ultra a Standard je vhodný také pro hnojení zeleniny, květin, stromů a slouží jako trávníkové hnojivo.

Kompost je vyroben aerobní fermentací homogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu s vysokým obsahem rozložitelných organických látek a rostlinných živin. Zemědělská půda po přidání aktivního humusu získává základní dusíkaté živiny, mikroelementy a půdě prospěšné mikroorganismy, které oživí její biologickou aktivitu.

Zahradnický substrát

Homogenizovaná směs kvalitních kompostů (min. 40 % hm.) a zúrodnitelných substrátů je vhodná pro výsevní účely, založení záhonů a další univerzální použití. Na živiny bohatá zemina dodává půdě aktivní humus a základní látky vhodné pro venkovní i domácí rostliny.

Trávníkový substrát

Je určen k zakládání vegetační vrstvy pro trávníky ve vrstvě 5-10 cm.

Zemina zahradní tříděná - MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÁ !

Zemina vhodná pro terénní úpravy a rekultivaci krajiny. Používá se jako náhražka kvalitní ornice, zejména při rekultivaci antropogenních půd, mezi které patří zemědělské a lesnické půdy, důlní oblasti, skládky odpadů a další lokality.

Objednejte si kvalitní kompost a organická hnojiva Hledáte kvalitní kompost, zahradnický substrát, trávníkové hnojivo či zeminu pro rekultivaci krajiny? Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář a získejte kvalitní zeminu pro zemědělské, zahradnické i rekultivační účely.

Kompostárna KOBRA Údlice - výroba a prodej kompostu a substrátů.

4977f3d563163f6e5cda6a89509fa7f7.jpg

22119f29a75fcbf77dccbbf2d8f08f91.jpg

d31831a53ba770f45673c50e11959f9c.jpg

55c4b2605f50515e8e89dc74670b88fe.jpg

48af3f564536aec7bfed9281fd2bb154.jpg

6fff90890ecc9418bfc01123b7101ac4.jpg

4882876e3d242e6ddbb3140397de4139.jpg

b5abc3a18ad3403f2108ee2566ab6a8e.jpg

a9403b1b7e4e93240c109ee2b7bcb388.jpg

0d6d3a63f1c88a56dfa1bfa6e22205c3.jpg

903aec283c6507e2b222392e2bb39f62.jpg

9a1945a6892b65fc029de6984d91e0c3.jpg

c4ee7a3a7ec82137751d7943f13ca166.jpg

6406a9d8a706a7ed370e17ecff4b694b.jpg

55c4daf5ccdd50d041376a9e4054d6ae.jpg

594eb8482c1ee13be94f2e7308c5b624.jpg

1958cd5db00faafb20ce155814303cba.jpg

7f07e59752663a18639a71bc4388fd77.jpg

f6bcf071370d1423feb1ab05ce506288.jpg

1e679f213a1f98fbf7ba36fa3c685b41.jpg