Ceník

Kompletní ceník je ke stažení ve spodní části stránky

Ukládání stavebních a výkopových odpadů

kázev odpadu kategorie číslo odpadu
Odpady z těžby nerudných nerostů O 01 01 02
Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a
01 03 05
O 01 03 06
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O 01 04 08
Odpadní písek a jíl z fyz. zpracování nerostů O 01 04 09
Odpadní beton a betonový kal (drcený beton, suchý) O 10 13 14
Beton
O 17 01 01
Cihly O 17 01 02
Tašky a keramické výrobky O 17 01 03
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
R 17 03 02
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 17 05 04
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 17 05 06
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 17 08 02

 

Příjem BIO

kázev odpadukategoriečíslo odpadu
Biologicky rozložitelný odpad a) listí, tráva, shrabky
O20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad b) větve, kulatiny
O20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravovenO20 01 08
Zvířecí trus, moč, hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vznikuO02 01 06
Ostatní odpadyviz. seznam přijímaných odpadů

 

Prodej materiálu

materiál jednotka/frakce katalogové
číslo
Písek zásypový0-2 mmP0011
Písek maltový B 0/10-1 mmP0012
Kamenivo drcené, prané 0/40-4 mmP0016
Kamenivo drcené, prané 4/84-8 mmP0017
Kamenivo drcené, prané 8/168-16 mmP0018
Kamenivo drcené, prané 16/2216-22 mmP0019
Drcená živice 0-32, 32-63, 0-63 mm P0021
Drcený beton

0-32, 32-63, 0-63 mm

P0022

 

Prodej kompostu a substrátu

materiál
Kompost Ultra KOB-1
(vysoce kvalitní organické hnojivo, dvojnásobné živiny)
Kompost Standard KOB-2
(kvalitní organické hnojivo)
Zahradnický substrát
Je vhodný pro rostliny vyžadující vyšší zásobu živin, pro přesazování a dopěstování hrnkových květin, stromů a keřů, s výjimkou kyselomilných rostlin. - exterier, interier
Trávníkový substrát
Zemina zahradní tříděná
frakce 0-32, 32-63, 0-63
Zemina a kamení - netříděná

Cena za m3 je pouze orientační. Volně ložené materiály se prodávají v tunách.

Odběr nad 100 t je potřeba domluvit nejméně 2 dny předem.

Služby

Kontejnerové auto IVECO Eurocargo (nosnost 9 tun 8-15m3)
Kontejnerové auto Volvo + přívěs (nosnost 11/26 tun 30/60m3)
Pronájem nakladače Volvo L60 se strojníkem
Pronájem Traktoru Case IH Puma 230 CVX EP se strojníkem
Pronájem kontejneru (síťový, vanový, objem 8-30 m3)
Přistavení kontejneru

 

- Nakládka je pouze do 15:00 hod.

- Poslední příjem odpadu je možný pouze do 15:20 hod.